Rămâi conectat

Administrație

Primăria Blaj a solicitat acordul APM Alba pentru centura ocolitoare a Municipiului

Publicat

în

Primăria Municipiului Blaj a solicitat avizul de mediu pentru realizarea variantei ocolitoare a Municipiul Blaj.

Varianta ocolitoare propusa, in lungime totala L=6,845 km incepe in DN 14B la km 22+230 partea stanga si se termina in DN 14B la km 26+900 ,partea stanga traverseaza teritoriul administrativ al UAT Blaj de la vest la est prin in partea NE-N-NV.

Aceasta traverseaza raul Tarnava Mica , DC21, linia CF 307 Blaj- Praid , DJ 107, si 7 drumuri de exploatare

Dezvoltarea infrastructurii generale de transport va avea impact favorabil, intrucat se vor realiza o serie de deziderate precum:

– descongestionarea traficului din orase -sporirea considerabila a capacităţii de circulaţie

– reducerea degradarii şi a uzurii arterelor existente, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu

– reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor si zgomotului

– realizarea legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri

Varianta Ocolitoare Blaj va prelua o parte din traficul care în prezent se desfăşoară pe reţeaua de drumuri existente.

Indiferent de orizontul de perspectivă, principalele fluxuri atrase de proiect sunt cele de pe rutele Teius -Copsa Mica si retur. Teius Tarnaveni si retur, Copsa Mica -Tarnaveni si retur.

La acestea se mai adauga si rutele care include transportul greu si au ca destinatie zona opuse din municipiul Blaj, in vedearea evitarii zonei centrale. In acest sens dupa darea in folosinta a variantei ocolitoare se vor putea introduce restricti de tonaj pentru zona centrala a Municipiului.

Principalul avantaj al implementării acestui proiect îl reprezintă viteza crescută a traficului prin folosirea sectorului de Variantă Ocolitoare dimensionată corespunzător, cu vitezele legale şi medii aferente, în locul unor sectoare de drum naţional, drumuri judeţene şi străzi. Acest lucru conduce la reducerea costurilor de călătorie, atât pentru pasageri, cât şi pentru transportul de marfă.

De asemenea, condiţiile de siguranţă ale traficului sunt în mod vizibil îmbunătăţite. În final, dar nu mai puţin importantă, este creşterea calităţii vieţii locuitorilor localităţilor deservite de drumurile din zona de influenţă a Variantei Ocolitoare Blaj, ca urmare a reducerii poluării aerului şi a zgomotului printr-o circulaţie mai fluentă şi în special prin preluarea unui volum important de trafic din municipiu.

FOTO: ARHIVĂ

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Blaj Info și pe GOOGLE NEWS

Administrație

8 proiecte, în valoare de 13 milioane de euro, depuse de Primăria Blaj pentru finanțare prin PNRR

Publicat

în

Pe lângă marile investiții încheiate sau în derulare, în prezent, pe raza municipiului (Ambulatoriu, Sală Polivalentă, Reabilitarea și modernizarea „Podului Minciunilor”, Reabilitarea și modernizarea Școlilor Gimnaziale „I. M. Moldovan” Ciufud și „P.P. Aron” Veza, Construirea Creșei de pe strada Eroilor, Construirea noii Biblioteci Municipale, Reabilitarea și modernizarea cartierelor Eroilor, Gării și Andrei Mureșanu, Modernizarea cartierului Chereteu), administrația blăjeană se declară preocupată de dezvoltarea continuuă a orașului, pentru construirea Blajului european.

Cele 8 proiecte depuse, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), vizează, în principal, construirea unui oraș verde, prietenos cu mediul, curat și sănătos.

Iată care sunt aceste proiecte:

• RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL BLAJ (PNRR – C5 Valul renovării – Apelul 1). Vor beneficia de acest proiect 8 blocuri din municipiul Blaj, pe principiul primul venit/primul servit, în ordinea depunerii documentațiilor: Blocurile nr. 31, 40 și 41 (Eroilor), 7 (Republicii), 1 și 2 (Gării), G1 (Câmpia Libertății) și 5 (Gheorghe Barițiu). Proiectul vizează și construirea a 8 stații de reîncărcare, stabilite ulterior de autoritatea contractantă. Valoarea solicitată: 4.165.620 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• ACHIZIȚIE AUTOBUZE ELECTRICE, în parteneriat cu comuna Crăciunelu de Jos (PNRR C10 – Fondul local – Apelul 1). Vor fi achiziționate 4 autobuze nepoluante în lungime de 10 m, 4 autobuze nepoluante în lungime de 12 m și un microbuz nepoluant. Valoarea solicitată este de 4.393.550 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• ACHIZIȚIE SISTEM DE E-TICKETING, în parteneriat cu comuna Crăciunelu de Jos (PNRR C10 – Fondul local – Apelul 1). Vor fi achiziționate 2 sisteme de transport inteligent (ITS) și 12 stații de încărcare (10 la Blaj și 2 la Crăciunelu de Jos). Valoarea solicitată este de 400.000 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ, LOCALITATEA IZVOARELE (PNRR C15 – Educație – Apelul 1). Așa cum v-am anunțat în urmă cu o săptămână, noua creșă a primit deja finanțare, iar contractul va fi semnat în data de 23 septembrie 2022. Creșa va avea 40 de locuri și va fi construită în „Lunca Ciufudului”, lângă parcul de la intrarea în Tiur. Valoarea solicitată este de 2.005.806,54 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL BLAJ (Administrația Fondului pentru Mediu). În cadrul acestui proiect, am solicitat finanțare pentru amenajarea a 15 stații de reîncărcare. Valoarea solicitată este de 3.173.367,15 lei (contribuție de la bugetul local 323.411,15 lei).

• CONSTRUIRE DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUBTERANE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ (Ministerul Mediului – Componenta C3 – Managementul deșeurilor). Vor fi amenajate 5 astfel de insule. Insula ecologică poate fi concepută pentru a utiliza mai multe pubele sau containere subterane sau supraterane pentru colectarea selectivă. Valoarea solicitată este de 1.229.875 lei/ 250.000 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• CONSTRUIRE DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE TIP II LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ (Ministerul Mediului – Componenta C3 – Managementul deșeurilor). Vor fi amenajate 14 astfel de insule. Valoarea solicitată este de 1.308.587 lei/ 266.000 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

• ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ (Ministerul Mediului – Componenta C3 – Managementul deșeurilor). Centrul de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale: deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări. Valoarea solicitată este de 3.830.913,04 lei/ 778.720 euro (contribuție de la bugetul local 0 euro).

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Blaj Info și pe GOOGLE NEWS

Citește mai mult

Administrație

Licitație pentru achiziția unor lucrări de creștere a eficienței energetice a clădirilor Spitalului Municipal Blaj

Publicat

în

Primăria Municipiului Blaj a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de servicii de elaborare documentații tehnico economice privind creșterea eficienței energetice a clădirilor spitalului municipal Blaj.

Valoarea totală estimată a contractului este de 150.000 lei, fără TVA. Lucrările solicitate se vor realiza la Spitalul Municipal Blaj, mai exact la clădirea Policlinicii și la clădirea Spitalului.

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

-izolarea termică a fațadei — parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă;
-izolarea termică a fațadei — parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție altemativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);
-izolarea termică a pereților subsolului când acesta este utilizat pentru desfășurarea activității sau a podului existent al clădirii;
-asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.

• Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri si management energetic

-reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat;
-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață,
-instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie;
-montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

• Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului

-Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe
-repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
-repararea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
-demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție
-repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrasfructura clădirii; – repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament/de racord, după caz; – măsuri de reparatii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
-lucrări specifice necesare obținerii avizului / autorizatiei ISU;
-reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;
-lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Blaj Info și pe GOOGLE NEWS

Citește mai mult

Administrație

La Blaj se ridică și montează portalul arhitectural la „Podul Minciunilor”, o structură unică în România

Publicat

în

Firma Retter, cunoscută mai ales pentru lucrările de structură la autostrăzi, a început să ridice și să monteze portalul arhitectural la „Podul Minciunilor”, din Blaj.

Muncitorii de la firma Retter, în prezența managerului Retter Guido și a primarului Gheorghe Valentin Rotar, au început astăzi ridicarea stâlpilor portalului cu rol arhitectural, de la noul pod. Două macarale, de la firma DEME, de 180 și 250 de tone sunt folosite la ridicarea stâlpilor de 22 de metri înălțime.

Portalul arhitectural a fost asamblat în șantier, stâlpii din oțel S355 fiind uniți în partea superioară prin patru lamele. Dimensiunile portalului sunt impresionante, iar modul de asamblare gândit îi dă o notă de eleganță și îl face să fie unic în România.

Un proiect complex din punct de vedere tehnic și cu o semnificație aparte pentru comunitate, Podul Minciunilor va avea 5 benzi de circulație rutieră și 2 benzi pentru circulația pietonală, fiind o investiție foarte importantă pentru Blaj, care va rezolva dificultățile create de traficul rutier din zonă.

Reabilitarea și modernizarea podului  va rezolva, în primul rând, dificultățile create de traficul rutier din zonă. În plus, podul vechi și degradat va fi înlocuit cu unul nou, modern, cu o arhitectură deosebită.

Podul Minciunilor din Blaj, modernizat va fi deschis circulației cel târziu la data de 1 decembrie anul curent.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Blaj Info și pe GOOGLE NEWS

Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din Zonă

Stiri din Alba

Politică

Știrea Ta

Societate

Sport

Economie

Din Județ

Articole Similare

blajinfo, stiri blaj, informatii blaj