blajinfo, stiri blaj, informatii blaj

Acasă » Administrație » SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA AIUD ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ LA BLAJ?!

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA AIUD ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ LA BLAJ?!

Publicat în 11.10.2017 la ora 10:00

Drept la replică

U.A.T. Blaj a luat act cu surprindere de faptul că un sindicat din judeţul Alba, respectiv Sindicatul Învăţământ Zona Aiud, a început campania pentru atragerea de noi membri de sindicat din Blaj şi din judeţul Alba cu un articol de publicitate electorală care vizează direct Blajul şi învăţământul blăjean.

Blajul nu poate rămâne indiferent la faptul că un lider de sindicat, pe care probabil o să-l vedem în viitor agăţat de sigla unui partid politic prin Parlamentul României sau prin Guvernul României – după modelul Liviu Pop – încearcă, printr-un articol agresiv, să ofere o viziune exagerată, cu jumătăţi de adevăr, pentru a induce în eroare opinia publică şi a lăsa impresia unor bătălii sindicale şi juridice fantastice, asupra unor chestiuni juridice simple, în legătură cu Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj.

Domnul profesor Petre Damo îşi începe argumentaţia cu jumătăţi de adevăr arătând că „decontarea navetei este un drept reglementat de lege”, dar uitând voit să completeze că acest drept legal este un drept cu conţinut alternativ, aşa cum a fost stipulat prin Instrucţiunea nr.2/2011 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care se precizează următoarele: „Personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea de 7,5 l benzină premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală”.

De asemenea, liderul de sindicat uită să arate că astfel de litigii privind decontarea navetei cadrelor didactice nu sunt singulare la Blaj, ci ele au existat şi există în multe alte locuri din ţară şi că, Blajul a oferit iniţial posibilitatea de cazare la Blaj a acestor cadre didactice, întocmai cu prevederea legală citată mai sus.

Al doilea argument invocat de liderul SIZ Aiud, cum că „finanţatorul obligat de lege să asigure finanţarea complementară, adică instituţia consiliului local nu a alocat sumele pentru decontarea navetei profesorilor”, este o mare minciună şi domnul profesor Petre Damo ştie acest lucru, dar, probabil, în goana după atragerea de membri noi de sindicat, consideră că este permis orice.

Vă înşelaţi, domnule profesor, Blajul nu vă permite acest joc murdar! Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj prin adresa nr.1163 / 16 iunie 2017 înregistrată la Primăria municipiului Blaj în aceeaşi zi, cu nr.15.557, a solicitat Consiliului Local al municipiului Blaj suma de 35.000 de lei, bani necesari pentru asigurarea integrală a plăţii sumelor actualizate cu dobânda legală aferentă, pentru decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, din procesele invocate.

La data de 19 iulie 2017, Consiliul Local al municipiului Blaj a adoptat Hotărârea nr.181/2017 privind rectificarea bugetului local al municipiului Blaj, alocând la capitolul 65.02 – învăţământ suma de 40.000 de lei (cheltuieli cu naveta cadrelor didactice sau a personalului didactic auxiliar pentru procesele finalizate).

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr.181/19.07.2017, s-a emis cererea de deschidere de credite bugetare din data de 25.07.2017 pentru Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, această instituţie având la dispoziţie banii necesari pentru plată din luna iulie 2017. Aici aţi minţit în legătură cu faptul că nu am fi alocat sumele de bani necesare pentru decontarea navetei şi nu e corect!

Al treilea argument al dumneavoastră prin care arătaţi că FSIE, prin SIZ Aiud ”am schimbat lucrurile printr-un sindicalism european” cât şi argumentele ulterioare precum că „acum pare greu de imaginat situaţia în care membrii noştri de sindicat care aparţineau pe atunci la un oarecare sindicat de învăţământ din Blaj”, arată de fapt că scopul articolului este acela de CAMPANIE ELECTORALĂ, împotriva unui alt sindicat din Blaj. Domnule sindicalist şef, în România toate sindicatele se bucură de aceleaşi drepturi. Faptul că unele sindicate sunt mai puternice decât altele asta este o altă problemă. Peste puţin timp, sperăm să nu vină vremea când, printr-un alt articol dar cu acelaşi tupeu, îi veţi acuza pe dascălii blăjeni că nu devin membrii SIZ Aiud.
Cât priveşte speculaţiile la care recurgeţi, în legătură cu faptul că municipiul Blaj a dovedit rea-credinţă şi că „legea se execută nu se discută”, speculaţii pe care le prezentaţi ca adevăruri absolute deţinute de acest sindicat – relativ nou apărut în peisajul „politico-sindical” din România – ne permitem să vă arătam că aceste afirmaţii ar trebui nuanţate. Faptul că un sindicat sau o instituţie de învăţământ ori consiliu local ajung în instanţă de judecată, face parte din normalitatea în care trăim, domnule sindicalist şef şi reprezintă expresia principiului în legătură cu accesul liber la justiţie. Am observat în alte declaraţii anterioare ale dumneavoastră că puneţi mare preţ pe principiile de drept când este vorba de activitatea sindicală, însă nu oferiţi acelaşi tratament şi celorlalţi participanţi la viaţa socială.

În speţa noastră, este vorba despre litigii civile care au parcurs traseul normal şi ale căror hotărâri judecătoreşti au fost de asemenea respectate, banii fiind viraţi către instituţia de învăţământ, imediat după solicitarea acesteia, încă din luna iulie 2017- fapt de care ne îndoim că nu aveaţi cunoştinţă. Cât priveşte cealaltă afirmaţie, precum că „legea se execută nu se discută”, aici lăsaţi să se întrevadă, nu lipsa de cunoştinţe juridice – pe care suntem convinşi că le deţineţi – ci reflexe dictatoriale. Nu, domnule lider de sindicat, legalitatea unui act normativ se poate discuta în România ca şi în orice ţară europeană, aceasta putând fiind cenzurată de către Curtea Constituţională în cazul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate împotriva legilor sau ordonanţelor sau de către instanţa de contencios administrativ în cazul actelor administrative.

Domnule profesor, prevederile legale în legătură cu decontarea navetei cadrelor didactice, stipulate în actele normative în vigoare, sunt respectate la Blaj, însă discuţii asupra modului de aplicare a acestora se pot face, fără îndoială. Putem, cu voia dumneavoastră, să arătăm că aceste prevederi care dau drepturi doar unor categorii de bugetari sunt inechitabile şi discriminatorii faţă de alte categorii de bugetari, de exemplu din sănătate sau administraţie? Acest fapt ne îndreptăţeşte să vă cităm şi să spunem că aţi avut dreptate atunci când aţi afirmat că „Puterea politică nu se dezice şi a acţionat în stil divide et impera, ilustrat în romanul alegoric «Ferma Animalelor» de George Orwell”!

Domnule profesor, dacă vă interesa atât de mult soarta învăţământului blăjean şi a cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj, se putea rezolva această problemă cu un simplu telefon. Faptul că plata acestor sume de bani a fost întârziată din luna iulie până acum se datorează exclusiv conducerii acestui liceu, nu consiliului local. Nu putem să nu vă dăm din nou dreptate când spuneţi, în alt context, că „metodologia organizării concursului de directori a fost o mascaradă politică”, însă putem să remarcăm că în această chestiune cât şi în aceea a lipsei manualelor de învăţământ pentru anumite clase din învăţământul preuniversitar nu sunteţi la fel de vocal…încă!

În încheiere, dorim să subliniem că instituţia Consiliului Local al municipiului Blaj nu vă este „adversar instituţional”, cum vreţi să lăsaţi să se creadă, şi că municipiul Blaj nu poate fi adversarul învăţământului blăjean!! Aşa ceva nu există la Blaj! Acest „război” al cărui câştigător vă autodeclaraţi nu este decât o furtună într-un pahar cu apă rece.
Nu era nevoie de acest marketing agresiv în ziar ca să ştie Blajul că existaţi! Dacă doreaţi cu adevărat asta, un singur telefon sau o vizită la Primăria municipiului Blaj erau suficiente! Aţi preferat agresivitatea în locul dialogului! Aţi greşit! În final, îndemnul nostru este să nu treceţi cu vederea un lucru important: la Blaj învăţământul românesc are o istorie mare în spate! Profesorii din Blaj ştiu asta, fie că sunt localnici sau navetişti şi dorim să credem că se mândresc cu asta! A fi profesor la Blaj este o onoare! De aceea nu amestecaţi învăţământul din Blaj în lupta dumneavoastră cu alte sindicate. Dacă, într-adevăr, aveţi intenţia de a schimba lucrurile în bine, haideţi să combatem politizarea excesivă care se practică în această perioadă în învăţământ, dar şi lipsa de profesionalism arătată mai ales la nivelul de conducere al învăţământului românesc.

Domnule profesor, elevii pe care îi educaţi, suntem siguri că doresc să cunoască educaţia universitară a profesorului din dumneavoastră şi nu liderul de sindicat cu discurs excesiv şi interesat, după modelul atâtor alţi lideri sindicali convertiţi în politicieni! Acesta nu este un model de urmat!

Considerăm că şi lupta sindicală ar avea de câştigat dacă ar fi condusă de profesori care nu uită că în primul rând sunt profesori şi care-şi afirmă această demnitate chiar şi în cazul în care, în anumite situaţii, conflictul de muncă deschis ia locul negocierilor.

Mesajul dumneavoastră cu iz electoral îl considerăm nefericit, dar îi acordăm importanţa cuvenită şi de aceea am înţeles să publicăm acest drept la replică. În măsura în care veţi promova principiile pe care le-aţi afirmat de-a lungul timpului şi sunteţi interesat cu adevărat de creşterea calităţii şi dezvoltarea pe toate palierele a învăţământului blăjean, în municipiul Blaj veţi găsi un partener. În schimb, dacă singurul interes este acela de a prelua doar membrii de sindicat din zonă şi de a vă clădi o rampă de lansare în politică, nu veţi face decât să urmaţi traseul nefericit al altor lideri de sindicat, începând cu Victor Ciorbea şi terminând cu Liviu Pop – care nu au adus un plus de valoare nici mişcării sindicale, nici domeniului de activitate în care au activat, nici vieţii politice şi nici societăţii româneşti. Rămâne ca dumneavoastră să alegeţi… cum vă place?!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ

Acest articol a fost citit de: 181 ori

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA AIUD ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ LA BLAJ?!
5 (100%) 1 vote

Un Comentariu la SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA AIUD ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ LA BLAJ?!

  1. Un om Răspunde

    11.10.2017 la 17:44

    Deci, oamenii de la manciulea au castigat procesul, asteptau banii, dupa lupte seculare, primaria a virat banii, scoala i-a primit, dar a refuzat sa-i dea oamenilor.
    Pana la urma, scoala, este si impotriva propriilor colegi, dar si impotriva primariei, pe care a tarat.o in acest scandal si a adus.o in situatia de a.i fi blocate conturile.
    Super tare!!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.